WITAMY NA STRONACH
XLVIII ZJAZDU PTChem i SITPChem
POZNAŃ, 18-22 WRZEŚNIA 2005

Komitet Redakcyjny Annals 2005 uprzejmie prosi o zgłaszanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2006 błędów znalezionych w tekstach prac opublikowanych w tym Roczniku. Po tym terminie nie będziemy mogli wprowadzić ich do korekty
Z poważaniem
Komitet Redakcyjny
Poznań, dnia 10.03.2006

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem Annals of the Polish Chemical Society - Poznań 2005 proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł za egzemplarz na konto Zarządu Głównego PTChem
Egzemplarze Annals będą rozsyłane w styczniu 2006 po potwierdzeniu wpłaty.

Konto:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank Millennium SA:
Nr: 57 1160 2202 0000 0000 2720 2458
Tytułem: Annals - Poznań 2005

UWAGA!!!
W związku z licznymi prośbami koleżanek i kolegów dotyczącymi terminu zgłaszania uczestnictwa w XLVIII Zjeździe PTChem i SITPChem, Komitet Organizacyjny postanowił wyjątkowo przedłużyć termin dokonywania zgłoszeń oraz termin przesyłania streszczeń do dnia 17 czerwca 2005 r.
Termin ten jest ostateczny.


Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywają się począwszy od 1923 roku, a więc już od ponad 80 lat. Od 1964 roku organizowane są corocznie w różnych miastach Polski przez lokalne oddziały PTChem, a od 1971 roku już jako Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Obecny, XLVIII Zjazd PTChem i SITPChem będzie piątym z kolei organizowanym przez poznańskie środowisko chemików. Jak zawsze cieszymy się bardzo z możliwości goszczenia Państwa w Grodzie Przemysława. Chcielibyśmy bardzo, aby Zjazd Poznański był nie tylko dużym wydarzeniem naukowym, ale także ważnym, integrującym środowisko chemików polskich spotkaniem koleżeńskim oraz by pozostawił niezapomniane wrażenia.